Rossum (Gld)
06 - 51 986 933
info@hoveniersbedrijfjonkers.nl

Poelen

Poelen

Tegenwoordig zien we weer vaker poelen verschijnen in het landschap. Vogels, insecten, amfibieën en reptielen zijn gek op dat ondiepe, stilstaande water, omsloten door land. Poelen zijn meestal overblijfselen van drinkplaatsen die boeren vroeger voor hun vee groeven. Maar onze landschapsarchitecten nemen ze tegenwoordig weer op in hun ontwerp voor nieuwbouwwijken en openbare ruimten.

Poelen zorgen namelijk voor een diversiteit in flora en fauna. Ook in uw tuin kan Hoveniersbedrijf Jonkers een poel creëren.

Eendenpoelen

Kikkerpoelen

Salamanderpoelen

Reptielen- en amfibieënpoelen

In zogenaamde eendenpoelen strijken allerlei soorten watervogels graag neer. Het ondiepe, stilstaande water is voor hen een bron van voedsel. Waterplanten en waterbeestjes verdwijnen als sneeuw voor de zon in hongerige snavels. Eendenpoelen variëren in grootte van 1 m2 tot circa 1000 m2. Vroeger werden eendenpoelen voor de jacht gebruikt. Tegenwoordig zijn het vooral plekken waar watervogels – dus niet alleen eenden – in alle rust kunnen foerageren. Dat zorgt voor een prachtig schouwspel.

Kikkers voelen zich thuis in kleine, ondiepe waterplassen. In deze kikkerpoelen vinden ze eten en kunnen ze zich voortplanten. Water trekt insecten aan: het favoriete voedsel van de kikker. Een kikkerpoel moet bij voorkeur niet in verbinding staan of overstroomd worden door visrijk water. De vissen zullen zich dan te goed doen aan de kikkervisjes. Teveel bomen en struiken om de poel heen is ook niet wenselijk. Het water komt dan voor de voortplanting te laat op temperatuur en het afgevallen blad zorgt voor minder goede waterkwaliteit. Bloeiende planten zijn wel welkom rondom de poel. Ze trekken veel insecten aan en daar weten de kikkers wel raad mee. Een kikkerpoel zorgt dus voor reuring in de tuin.

Net als de kikker voelt de salamander zich helemaal thuis in ondiep, stilstaand water. Op de langzaam aflopende oever zorgt de zonnewarmte al gauw voor een aangename watertemperatuur. De salamander overwintert onder boomstronken, in holen, onder houtstapels of in kelders. In het voorjaar komt hij tevoorschijn en zoekt de verwarmde poel op om zich voort te planten. Hij legt dan soms wel 1500 meter af om die poel te bereiken. Een salamanderpoel in uw tuin is een steun in de rug voor dit bedreigde beestje.

Kikkers, padden, salamanders, hagedissen en slangen zijn prachtige, maar kwetsbare dieren. Deze amfibieën en reptielen zijn koudbloedig. Ze zijn voor hun lichaamstemperatuur dus afhankelijk van hun omgeving. Een reptielen- en amfibieënpoel vormt voor deze beesten een veilige thuishaven. Op de glooiende oever van een poel kunnen ze zich lekker opwarmen. En in de begroeiing rondom het water vinden ze voldoende schuilplaatsen. Bovendien komen de reptielen en amfibieën in en om de poel eenvoudig aan een goed maal. Onderhoud aan de poel voeren we in het najaar uit, als de reptielen en amfibieën elders in winterslaap zijn.

Offerte poel aanleggen aanvragen

Wij maken voor u graag een vrijblijvende offerte. Wij werken tegen marktconforme tarieven.

Vul voor het aanvragen van een offerte het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Informatie / Offerte aanvragen

  Naam *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoon *

  Email *

  Bericht *